Sertifikat - II terapeutski stepen Reikija

Posedovanjem drugog stepena znanja i veština Reikija, dobijate mogućnost terapeutskog rada sa ljudima.

image_6487327_edited.jpg

Sertifikat -  I praktičarski stepen Rekija

Posedovanje znanja na I stepenu Reikija omogućava rad samo na sebi. Služi za upoznavanje svog bića, sa njegovim željama i potrebama, za uspostavljanje harmonije unutar sebe, jačanje organizma i samoisceljivanje.

image_6487327%2520(1)_edited_edited.jpg

NLP Practitioner IANLP

Neuro-lingvističko programiranje omogućava otkrivanje, korištenje i promenu strukture verbalne i neverbalne kumunikacije.

IMG_7059_edited_edited.jpg